Service access  © 2005-2006 Ondevit

  DE KRACHT VAN GESCHREVEN WOORDEN

  Alledaagse problemen, wat kunt u doen?

  Het blijkt dat met de kracht van geschreven woorden de energetische balans te beïnvloeden is.

  Het menselijk lichaam kent naast het systeem van bloed-, lymfe- en zenuwbanen nog een ander systeem: de energiebanen.

  Door deze energiebanen, de meridianen (o.a. bekend van de acupunctuur), stroomt onze "levensenergie". Dit systeem is dan ook essentiëel voor het leven.

  Een verandering in een meridiaan heeft invloed op de energiecirculatie, waardoor alledaagse problemen kunnen ontstaan.

  Wat is en doet de Ondévit-methode?

  In 1983 ontwikkelde de Fransman Claude G.A. Onillon de Ondévit-methode om energetische veranderingen op te sporen en vervolgens te beïnvloeden.

  Ieder woord heeft een heel specifieke energetische trilling en van deze trilling wordt in de Ondevit-methode gebruik gemaakt.

  Op een speciaal ontwikkelde kaart wordt een woord geschreven en daarop wordt een magneet geplaatst. Hierdoor wordt de energetische trilling van dat woord zodanig versterkt, dat de invloed ervan op het menselijk lichaam kan worden onderzocht met een spierspanningstest. Testen de geschreven woorden "zwak", dan wijst dit op een energetische verandering.

  Een energetische verandering kan een uiting zijn van een veranderde relatie met iets of iemand in onze omgeving. Alles en iedereen is een vorm van energie, dus kan alles en iedereen ook ervaren worden als een veranderende energie.

  Deze veranderende energieën kunnen bij hun naam genoemd worden: mensen in onze omgeving, planten en dieren en computers bijvoorbeeld.

  Omdat men zich meestal niet bewust is van de factoren, die een energetische

  verandering veroorzaken, is er een uitgebreide standaardtest met woorden die voor iedereen gelden. In de loop van de test komen dan de individueel geldende woorden en namen naar voren. De woorden, waarbij de spier waarmee getest wordt zwakker is, vormen tezamen het resultaat van de Ondévit-test.

  En dan?

  Met de woorden die het testresultaat vormen als uitgangspunt, worden energetisch geladen Ondévit-druppels samengesteld om de energetische balans van de persoon te ondersteunen.

  Ondévit-druppels moeten gezien worden als voortzetting, uitbreiding en versterking. De druppels zijn de dragers van de energie die men tijdens de test al gedeeltelijk kreeg; chemisch gezien bestaan zij uit fysiologisch zout.

  Bij het innemen van de Ondévit-druppels wordt telkens een impuls aan de energie-circulatie gegeven zodat deze normaal blijft verlopen. De druppels zijn dan ook een essentieel onderdeel van de Ondévit-methode. Omdat zij exact volgens de uitslag van de test worden gemaakt, zijn zij strikt persoonlijk.

  Wie kunnen er met de Ondévit-methode getest worden?

  Iedereen, zonder uitzondering, kan met de Ondévit-methode getest worden. Ook mensen die niet op de standaardmanier getest kunnen worden, zoals baby's. In deze gevallen wordt bij voorkeur een familielid gevraagd medewerking te verlenen als tussenpersoon.

  Met de Ondévit-methode kunnen zo zelfs, met bijvoorbeeld de eigenaar als tussenpersoon, dieren getest worden.

  Wat zijn de mogelijkheden met Ondévit?

  De mogelijkheden met Ondévit zijn vrijwel onbeperkt. Allerlei alledaagse problemen, stress-situaties, leer- en opvoedingsproblemen, relatieproblemen etc. kunnen energetisch bekeken worden.

  Benadrukt dient te worden dat de cliënt zich zélf helpt en de Ondévit-druppels slechts een ondersteuning zijn. Op deze wijze is de wezenlijke integriteit van de cliënt - zijn of haar zelfbeschikkingsrecht - altijd gewaarborgd.

  Hoe verhoudt Ondévit zich met andere methoden?

  Ondévit-druppels kunnen met elke methode en met elke medicatie, regulier of alternatief, gecombineerd worden.

   


  Wie zijn wij?
  diensten
  Levering en betaling
  Contacteer ons
  Fondation Ondévit Kerklaan 3, 2282 CD Rijswijk, Pays-Bas Tel: 0033703998726 Heures de bureau