Service access  © 2005-2006 Ondevit

  UW REACTIE OP DE ONDEVIT BEHANDELING

  Ten behoeve van de Ondevit-statistiek, onmisbaar voor een goed overzicht van praktijkresultaten en ten behoeve van ons overleg met verzekeringsmaatschappijen verzoeken wij u dringend onderstaande vragenlijst in te vullen en terug te sturen.
  Naam en woonplaats van uw Ondevit-therapeut:

  Hoe bent u in aanraking gekomen met de Ondevit-methode?

  Voor welke klachten bent u bij genoemde Ondevit-therapeut in behandeling gegaan?

  Bent u naar een huisarts geweest?

  Ja
  Nee

  Zo ja, wat was zijn conclusie?

  Hoeveel Ondevit-behandelingen heeft u gehad?

   
   
  Ondevit behandelingen
   
  Wat is hiervan het resultaat? De klachten zijn hetzelfde gebleven
  Sommige klachten zijn verminderd
  Alle klachten zijn verminderd
  Sommige klachten zijn weg, andere niet
  Alle klachten zijn weg

  Heeft u opmerkingen over het behandelresultaat?

   
  Bent u na behandeling nog naar uw arts of specialist geweest?Ja
  Nee
   
  Wat waren de bevindingen van de arts ten aanzien van uw klachten-ziekte?

   
  Gebruikte u medicijnen voor uw Ondevit-behandeling?Ja
  Nee
   
  Wat is uw medicijngebruik na de Ondevit behanding? Hetzelfde gebleven
  Iets verminderd
  Sterk verminderd
  Ik gebruik geen medicijnen meer
   
  Bent u nog onder behandeling?Ja
  Nee
   
  Voor de Ondevit-behandeling ging ik keer per jaar naar de huisarts/specialist

  Na de Ondevit-behandeling ga ik keer per jaar naar de huisarts/specialist
   
  Is uw behandeling door uw zorgverzekeraar terug betaald?


  U hebt het recht om uw formulier anoniem in te sturen!
   
  Naam
  E-mail Adres
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Land
  Telefoonnummer
  Faxnummer

  De uitvinder van de Ondevit methode leest alle enquete formulieren die teruggestuurd zijn. Dit maakt het voor hem mogelijk een globale zicht te krijgen op de resultaten en onderzoek te verrichten waar het nodig is.

  De Stichting Ondevit  gebruikt deze formulieren om zijn discusies met verzekeringsmaatschappijen te ondersteunen. Enkele clienten hebben al hun behandeling vergoed gekregen door ziekenfondsen omdat zij goede resultaten behaald hadden. En u ?

  Geeft u de naam van uw therapeut dan zal deze automatisch een copie krijgen van uw evaluatie formulier.


  Wij verblijven tot uw dienst om u beter te helpen. Dank u.
  Indtast venligst de viste bogstaver:


  All rights reserved Stichting Ondevit® Nederland

   


  Wie zijn wij?
  diensten
  Levering en betaling
  Contacteer ons
  Fondation Ondévit Kerklaan 3, 2282 CD Rijswijk, Pays-Bas Tel: 0033703998726 Heures de bureau