Service access  © 2005-2006 Ondevit

  Vergunning voor niet-commerciële doeleinden
  Je bent vrij:
  te kopiëren, te verspreiden, tonen en rustplaatsen in dit werk.
  Onder de volgende voorwaarden:
  Naamsvermelding: U moet de naam van de auteur vermelden.
  Non-Commercial: U kunt dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  Geen aanpassing: U moet dit werk niet wijzigen, veranderen of verbeteren.
  In geval van hergebruik of verspreiding dient u duidelijk de licentievoorwaarden van dit werk vermelden.
  Al deze voorwaarden kan worden geannuleerd als u toestemming hebt van Claude Onillon.
  Uw fair use en andere rechten worden niet beïnvloed door de hierboven voorwaarden.
  Opening van een boek openingsbalk geldt als goedkeuring van de bovenstaande voorwaarden

  BINNENKORT KUNT U DE MEESTE BOEKEN IN CD-ROM IN ONZE WEB-SHOP VINDEN
   

   


  Wie zijn wij?
  diensten
  Levering en betaling
  Contacteer ons
  Fondation Ondévit Kerklaan 3, 2282 CD Rijswijk, Pays-Bas Tel: 0033703998726 Heures de bureau