Welkom

 ONDÉVIT®

Om alles te helen, om aan niets te sterven

Ondévit® (afgekort VITAL WAVE) wordt gepresenteerd als een onderzoeksproject waarvan het studiegebied de geest en ervaringen van de geest is.

De Ondévit®-filosofie is gebaseerd op intelligentie, rede en gezond verstand om de wereld en het leven te begrijpen.

Door de energie van geschreven woorden te gebruiken in combinatie met magnetisme, licht en elektriciteit, is Ondévit® niet geïnteresseerd in het lichaam maar in de energie die de woorden van het lichaam bevatten.

Ondevit® energiesupplementen worden geassocieerd met de energie van geschreven woorden om de energiecirculatie in het lichaam te herstellen.

Ondévit® richt zich op het geestelijke, mentale en fysieke welzijn van zijn cliënten.